Υποδιευθυντές

Σταυρόπουλος Άγγελος ΠΕ 03 Μαθηματικός

Μαργαρίτης Αργύριος ΠΕ01 Θεολόγος