ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου (ώρες διδασκαλίας - διαλείμματα), για την "δια ζώσης" διδασκαλία και για την περίπτωση τηλεκπαίδευσης, μπορείτε να το δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.