Ωρολόγιο πρόγραμμα τμημάτων και εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Γαλατσίου από 1/11/2021

Το πρόγραμμα κάθε τμήματος μπορείτε να το δείτε από εδώ.

Το πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικού μπορείτε να το δείτε από εδώ.