ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ της Γ΄ Λυκείου στην ΚΑΒΑΛΑ

Οι προσφορές καθώς και η αξιολόγησή τους από την επιτροπή αξιολόγησης βρίσκονται στο αρχείο που θα δείτε αν πατήσετε εδώ.