ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ...

Γνωριμία με την Υποστηρικτική Δομή της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας στην παροχή

πληροφόρησης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και

Συμβουλευτικής Στήριξης    -    1ο ΚΕΣΥΠ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ!!! ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΝΕΟ!!! ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΝΕΟ!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ  2015(ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ)

ΝΕΟ!!! ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΝΕΟ!!! ΤΕΦΑΑ 2015

ΝΕΟ!!! ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΑΠ 1,2,3


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

                                                      ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ       

ΕΝΤΥΠΑ( Υπόδειγμα1: Αίτηση-Δήλωση Μαθητή ΓΕΛ 2015

                          Υπόδειγμα2: Αίτηση-Δήλωση Αποφοίτου ΓΕΛ 2015

                          Υπόδειγμα Αίτησης για Ενδοσχολικό Απολυτήριο 2015)


Πρόσκληση στρατευσίμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) για κατάθεση ΔΑ

Πρόσκληση στρατευσίμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) στις ΣΥ για κατάθεση Δελτίου Απογραφής(ΔΑ)

Ενημέρωση υποψηφίων(μαθητών και αποφοίτων)σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) στις Στρατ/κές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σχολ. Έτους 2014-2015

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) στις Στρτ/κές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Εισαγωγή στην τριτοβαθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Καθορισμός Διδακτέας - Εξεταστέας Ύλης των μαθημάτων Β΄Τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος  2014 - 2015

Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2014 και κατανομή υποψηφίων

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β' 1938) με θέμα:"Καθορισμός εξεταστέας -διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικο έτος 2014 - 2015"

Διδακτέα - Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α΄τάξης ΓΕ.Λ. για το σχολ. έτ. 2014 - 2015

Ενημέρωση μαθητὠν της Γ'τάξης ΓΕ.Λ. σχολ. έτ. 2014 - 2015 σχετικά με τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Οδηγίες για την διδακτέα -εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄τάξης ΓΕ.Λ.

Ενημέρωση υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές σχολ.έτ. 2014 - 2015

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄τάξης ΓΕ.Λ. για το σχολ. έτ. 2014 - 2015.