ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ...


Υποστηρικτική Δομή της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας στην παροχή πληροφόρησης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συμβουλευτικής στήριξης 1ο ΚΕΣΥΠ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΝΕΟ!!! Πρόσκληση στρατευσιμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) για κατάθεση ΔΑ

Πρόσκληση στρατευσίμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) στις ΣΥ για κατάθεση Δελτίου Απογραφής(ΔΑ)

Ενημέρωση υποψηφίων(μαθητών και αποφοίτων)σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) στις Στρατ/κές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σχολ. Έτους 2014-2015

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2018(γεννηθέντων το 1997) στις Στρτ/κές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής

Εισαγωγή στην τριτοβαθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Καθορισμός Διδακτέας - Εξεταστέας Ύλης των μαθημάτων Β΄Τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος  2014 - 2015

Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2014 και κατανομή υποψηφίων

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β' 1938) με θέμα:"Καθορισμός εξεταστέας -διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικο έτος 2014 - 2015"

Διδακτέα - Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α΄τάξης ΓΕ.Λ. για το σχολ. έτ. 2014 - 2015

Ενημέρωση μαθητὠν της Γ'τάξης ΓΕ.Λ. σχολ. έτ. 2014 - 2015 σχετικά με τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Οδηγίες για την διδακτέα -εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄τάξης ΓΕ.Λ.

Ενημέρωση υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές σχολ.έτ. 2014 - 2015

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄τάξης ΓΕ.Λ. για το σχολ. έτ. 2014 - 2015.