Επιλογή Πρακτορείου για την Πενθήμερη Εκδρομή της Γ΄Λυκειου 17-18


 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αριθμό 129287/Γ2/2-12-2011 Υ.Α. που αφορά τις εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών, τις σφραγισμένες προσφορές και μετά από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών συνέταξε πίνακα αξιολόγησης και με βάση αυτόν, αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή, την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου AT HOLIDAYS και εξιουσιοδότησε τον Διευθυντή του 2ου ΓΕ.λ. Γαλατσίου να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.


praktoreio

 

 

 

 

       

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το