Οδηγός πλοήγησης

Αρχική σελίδα Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2011-2012

pastarchives

"... η πρόσφατη θεσμοθέτηση των Ερευνητικών Εργασιών στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νέου Λυκείου αποτελεί καινοτομία, η οποία στην προτεινόμενη εκδοχή στηρίζεται σε τέσσερις παιδαγωγικές αρχές,που είναι οι εξής:

  1. Η αρχή της Διερευνητικής Προσσέγγισης της Μάθησης,
  2. Η αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών
  3. Η αρχή της Διαφοροποίησης του Περιεχομένου, της Διαδικασίας και του Πλαισίου της Μάθησης
  4. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών. "

                                                                                                  Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας